15 Ocak 2010 Cuma

Hekim seçme hakkı internette

T.C. Sağlık Bakanlığı'nın hasta hakkı ile ilgili çalışmaları sonucunda 350'den fazla hastanede hastanın hekimini seçme hakkı uygulaması başlatılmıştır.

Uygulama kapsamındaki hastanelerde hastalar istedikleri hekime muayene olabiliyor. Hasta bir önceki gelişinde muayene olduğu hekimi tekrar seçme hakkına sahip olabiliyor, memnun kalmadığı hekime tekrar muayene olmak zorunda kalmıyor.

Sağlık Bakanlığı'mızın hayata geçirdiği bu çağdaş uygulamayı, RandevuAl.com olarak özel sektörde (muayenehane ve klinikler) e-dönüşüm çerçevesinde internet ortamında sunarak hasta haklarını destekliyoruz, randevu alırken hastanın hekimini seçmesine olanak sağlıyoruz.

RandevuAl.com'da hiç bir hekim veya kliniğin reklamı yapılmaz. Ziyaretçiler doktorunu seçmekte özgürdür. Memnun kalmadığı doktoru değiştirmekte özgürdür.

Hekim seçme hakkı ulusal ve uluslar arası metinlerde şu şekillerde yer almaktadır:

“Hasta, hekimini özgürce seçme hakkına sahiptir.” (Lizbon Bildirgesi, 1981),

“Hastalar, sağlık sisteminin işleyişi ile uyumlu olarak, hekimlerini veya diğer sağlık personelini ve sağlık kurumlarını seçme ve değiştirme hakkına sahiptir.” (Amsterdam Bildirgesi, 28-30 Mart 1994),

“Hasta özel veya devlet sektöründe olmasından bağımsız olarak hekimini ve hastanesini veya sağlık hizmeti veren kurumları özgürce seçme ve değiştirme hakkına sahiptir. Hasta herhangi bir aşamada diğer bir hekimin görüşünü alma hakkına sahiptir.” (Bali Bildirgesi, Eylül 1995),

“Yeterli bilgiye sahip her birey farklı tedavi prosedürleri (yöntemleri) ve tedaviyi verecek kişiler arasında seçim yapma hakkına sahiptir. Hasta, hangi teşhis ve tedavi yöntemin kullanılacağı ve doktor , uzman veya hastane seçimi konularında karar verme hakkına sahiptir. Sağlık hizmetleri, bu tedaviyi uygulayacak çeşitli merkezler (sağlık kurumları) ve doktorlar ile alınan sonuçlar hakkında bilgi vererek bu hakkın kullanılabileceğini temin etmelidirler. Bu hakkın kullanımını kısıtlayan tüm engeller kaldırılmalıdır. Doktoruna güvenmeyen bir kişi başka bir doktor talep edebilir(seçebilir).” (Hasta Haklarına İlişkin Avrupa Statüsü (Ana Sözleşmesi) Temel Dokümanı Roma, Kasım 2002),

“Sağlık müesseselerinde tatbik olunan usul ve kaideler mahfuz olmak üzere, hasta; tabibini ve diş tabibini serbestçe seçer.” (1960, Tıbbi Deontoloji Tüzüğü 5. Madde),

“Mevzuat ile belirlenmiş usüllere uyulmak şartı ile hastanın, kendisine sağlık hizmeti verecek olan personeli serbestçe seçme, tedavisi ile ilgilenen tabibi değiştirme ve başka tabiplerin konsültasyonunu istemek hakkı vardır.” (1998, Hasta Hakları Yönetmeliği 9. Madde),

“Yataklı tedavi kurumlarında mevcut her klinisyen uzmanın poliklinik hizmeti vermesine yönelik düzenleme yapılarak hastaların hekim seçmesine imkan sağlanır.” (2005, Yataklı Tedavi İşletme Yönetmeliği 8. Madde)

“Her hastanın sağlık sistemine uygun olması ve yetkili hekimin uygun görmesi halinde, kendisine sağlık hizmeti sunan kişi ve kuruluşu değiştirme hakkı bulunmalıdır.” (Hasta Hakları ve Sorumlulukları TS-12222-Nisan 1997)

“Hasta, mevzuatın belirlediği kurallara, tıbbi uygulamanın özelliklerine ve kurumun koşullarına göre hekimini seçmekte özgürdür.” (Hekimlik Meslek Etiği Yönetmeliği 22. Madde)