4 Şubat 2010 Perşembe

Psikiyatri ve psikoloji tanımları

Psikiyatrist ve psikologların aramıza katılmasıyla bu uzmanların çalıştıkları alanları açıklamak istedik. Wikipedia kaynaklı taslar durumundaki tanımlara göre psikiyatri ve psikoloji açıklamaları şu şekildedir:

Psikiyatri, insanın davranış dinamiklerini biyopsikososyal olarak açıklamak üzerine çalışan ve normal ile normal dışı (hastalık) davranış örüntülerini sınıflandırarak tedavi etmeye çabalayan tıp bilimi, ruh hekimliği.

Psikiyatri, insanların duygu, düşünce ve davranışlarındaki sapmaları tanımlayıp çok farklı tekniklerle tedavi ederek insanlara yardım eden bir tıp disiplinidir. Psikiyatristler, öncelikle hekimdir.

Psikiyatri, Türkçe'de "ruh hekimliği" olarak isimlendirilse de, beyinle(ve yalnızca beyinle) uğraşır. Psikoterapi de dahil olmak üzere tüm tedavi yöntemleri, etkisini beyinde(ve yalnızca beyinde) gösterir.

Kaynak: Wikipedia - Psikiyatri

Psikoloji ya da ruhiyat ya da ruh bilimi, insan davranışlarını ve zihinsel süreçleri inceleyen bilim dalıdır. Modern psikoloji günümüzde, davranışı ve davranışın altında yatan süreçleri bilimsel olarak inceleyen çalışma alanı olarak tanımlanır. Bilişsel süreçleri doğrudan gözleme olanağı yoktur; organizmanın davranışları gözlenerek ya da nörolojik bulgular kullanılarak onların varlığı saptanır.

Kaynak: Wikipedia - Psikoloji